Responsabilul cu resursele umane are o serie de indatoriri.

Printre acestea, cele mai importante sunt:

• tine evidenta si urmareste procesul de recrutare de personal in functie de nevoile si exigentele SC SOCIETATE SRL

• coordoneaza evaluarea semestriala a performantelor profesionale ale personalului.

• identifica necesarul de instruire pentru personalul organizatiei si intocmeste planul anul de instruire.

• coordoneaza organizarea cursurilor de instruire interna.

• coordoneaza activitatea de elaborare a fiselor de post.

› Responsabil Resurse Umane