Responsabilitatea si angajamentul cu privire la politica pentru calitate apartin Asociatului Unic si RMC. Asociatul Unic a definit si documentat responsabilitatile, autoritatile si interdependenta personalului care conduce, efectueaza si verifica activitatile care influenteaza calitatea.

Asociatul Unic a acordat persoanelor din compartimentele implicate in stabilirea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii si asigurarea calitatii libertatea si autoritatea organizatorica necesara luarii deciziilor in domeniul in care acestea au responsabilitati.

Structura organizatorica este documentata in organigrama prezentata in Anexa aprobata de Asociatul Unic, precum si in fisele posturilor.

Persoanele cu responsabilitati in structura organizatorica pot delega competentele pentru efectuarea unor activitati special desemnate sau efectuate in lipsa titularului.

Persoana care a delegat competentele isi mentine responsabilitatile pentru efectuarea corespunzatoare a activitatii delegate.

Persoana care a delegat competentele se asigura ca persoana delegata este instruita, calificata corespunzator pentru desfasurarea activitatii respective si poate demonstra acest lucru.

Responsabilitatile in cadrul sistemului de management al calitatii ale principalelor functii din SC SOCIETATE SRL sunt prezentate in sumar in continuare:

asociatul unic
reprezentantul managementului cu calitatea
coordonator productie si desfacere
responsabil resurse umane

› Responsabilitate si autoritate