Manual HACCP ISO 22000Acest model de Manualul Siguranţei Alimentului (manual HACCP) a fost elaborat în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2005 si cu principiile de baza ale HACCP.

Manualul HACCP al Siguranţei Alimentulului evidenţiază cerinţele Standardului SR EN ISO 22000:2005. De asemenea, manualul ISO 22000 cuprinde şi o scurtă referire la responsabilităţile generale şi o scurtă descriere a interacţiunii proceselor sistemului de management al siguranţei alimentului. Detaliile suplimentare referitoare la responsabilităţile şi procesele SMSA se găsesc în procedurile interne ale acestui sistem.

Toată documentaţia care stă la baza implementării sistemului de management al siguranţei alimentului si normelor HACCP se va folosi ca o bază de raportare pentru analiza documentelor şi audituri interne sau externe.

Manualul de management al siguranţei alimentului este un document al SMSA, “cartea de vizită” a organizaţiei, prin care conducerea societatii dvs. îşi defineşte şi documentează politica, obiectivele şi angajamentul cu privire la Siguranţa Alimentului.

Prezentul model de manual HACCP / ISO 22000 conţine prevederi referitoare la funcţiile sistemului de management al siguranţei alimentelului, rezultate din aplicarea selectivă şi adoptarea cerinţelor sistemului de management al siguranţei alimentului conform Standardului SR EN ISO 22000:2005 şi Codex Alimentarius, la specificul şi domeniul de activitate al organizaţiei.

Cuprins MODEL MANUAL HACCP / MANUAL ISO 22000
I. Despre Manualul Siguranţei Alimentului ISO 22000
II. Aprobări
III. Întroducere la MSA
1. DOMENIUL DE APLICARE al Manualului ISO 22000
2. REFERINŢE NORMATIVE ISO 22000
3. DEFINIŢIE ŞI PRESCURTĂRI
4. SISTEM DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI ISO 22000
4.1 Cerinţe generale
4.2 Cerinţe privind documentaţia ISO 22000
4.2.1 Generalităţi
4.2.2 Manualul Siguranţei Alimentelor HACCP ISO 22000
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul Înregistrărilor
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientare către client
5.3 Politica în domeniul siguranţei alimentare
5.4 Planificarea ISO 22000
5.4.1 Obiectivele Siguranţei Alimentelor
5.4.2 Planificarea sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor ISO 22000
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
5.5.2 Reprezentantul Managementului
5.5.3 Comunicare internă
5.6 Analiza efectuată de management
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR ISO 22000
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generalităţi SMSA
6.2.2 Competenţă, conştientizare şi instruire
6.3 Infrastructura
6.4 Mediul de lucru
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinţelor în legătură cu produsul
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul in SMSA
7.3 Proiectare şi dezvoltare
7.3.1 Planificarea proiectării dezvoltării
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării
7.3.3 Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării
7.3.4 Analiza proiectării dezvoltării
7.3.5 Verificarea proiectării dezvoltării
7.3.5 Validarea proiectării dezvoltării
7.3.6 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.5 Producţia şi Furnizare de Servicii
7.5.1 Controlul producţiei in SMSA
7.5.2 Validarea proceselor de producţie
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Păstrarea produsului
7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare
8. MĂSURARE, ANALIZA ŞI IMBUNĂTĂŢIRE in ISO 22000
8.1 Generalităţi SMSA
8.2 Monitorizare şi măsurare
8.2.1 Satisfacţia clientului
8.2.2 Audit intern in SMSA
8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor
8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţirea SMSA
8.5.1 Îmbunătăţire continuă
8.5.2 Acţiuni corective
8.5.3 Acţiuni preventive
Anexa A Politica Sigurantei Alimentului (521-01)
Anexa B Interactiunea si succesiunea proceselor (410-02)
Anexa C Organigrama [ de completat ] (621-01)
Anexa D Matricea Elementelor Aplicabile (422-01-03)
Anexa E Echipa HACCP
Anexa F Lista preparatelor [ de completat ] Anexa G Planul de amplasament [ de completat ] Obiectivele in Domeniul Sigurantei Alimentului

Preț: 250 lei + tva

Pentru achizitionare, vă rugăm să completați formularul de pe această pagină cu datele societății dvs. necesare emiterii facturii proforme. După achitare, vă vom transmite prin email, în format electronic (Word), modelul manualului HACCP ISO 22000 pentru siguranta alimentara.

 

 

 

Completează formularul și comandă documentația!

Cerere KIT ISO

” Promptitudine în furnizarea produselor solicitate. Am achiziționat modelul pentru Manualul Calității conform ISO 9001:2015, un document elaborat în mod profesionist, care prezintă bine toate cerințele standardului. “

Ing. Pavel HATEGAN,
APA PROD S.A. Deva

” Colaborarea cu Dvs. a fost foarte bună. Materialele furnizate (mai ales ghidul ISO 9001:2015) au fost de un real ajutor. Prin urmare, satisfacția clientului (IAR S.A.) a fost îndeplinită și apreciem seriozitatea și profesionalismul Dvs. “

Ing. Valentin PENESCU,
Sef Birou MQ, IAR S.A. Brasov

” Deschidere către client, promptitudine în oferirea serviciilor. Sunteți OK. “

Iulia ALEXA,
Asociat, AGORA PROPICTURES SRL

” Materialele transmise, foarte complete și de ajutor. Vom continua colaborarea cu dvs. și pentru alte proiecte. “

Irina POPA,
Director Tehnic, ISEO Marketing & Distribution