Home > Standarde romane > SR EN 10305-4:2011 – Tevi de otel

SR EN 10305-4:2011, Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice

Standardul european SR EN 10305-4:2011 specifică condiţiile tehnice de livrare pentru ţevile de oţel fără sudură trase la rece, cu diametrul exterior specificat D ≤ 80 mm, care se utilizează în sistemele de putere hidraulice şi pneumatice.

În conformitate cu acest document, ţevile sunt caracterizate prin toleranţe dimensionale precise şi printr-o rugozitate de suprafaţă maximă specifică.

Standardul cuprinde informaţiile care trebuie furnizate de cumpărător, atât cele obligatorii, cât şi alte informaţii opţionale.

De asemenea, cuprinde cerinţele referitoare la compoziţia chimică, caracteristicile mecanice, aspectul şi imperfecţiunile ţevilor, dimensiuni (diametrul exterior, diametrul interior, grosimea peretelui, lungimea) şi toleranţe.

De asemenea, sunt detaliate metodele de încercare, respectiv încercarea la tracţiune, la aplatizare, la lărgire, verificarea dimensională, măsurarea rugozităţii, examinarea nedistructivă etc.

Produsele conforme cu acest standard trebuie livrate împreună cu documentele de inspecţie. Standardul precizează tipul de inspecţie şi documentele de inspecţie (tipul lor şi conţinutul). De asemenea, la livrare, ţevile trebuie să fie marcate, protejate şi ambalate conform standardului. SR EN 10305-4:2011 înlocuieşte SR EN 10305-4:2003. (sursa: ASRO)

› SR EN 10305-4:2011 – Tevi de otel