Home > Standarde romane > SR EN 530:2011, Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie

SR EN 530:2011, Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie. Metode de încercare

Acest document descrie încercarea de rezistenţă la abraziune a materialelor pentru îmbrăcămintea de protecţie. Ar trebui observat că pentru a efectua încercarea de rezistenţă la abraziune conform acestui standard, trebuie specificaţi următorii parametrii:

– material abraziv;
– înlocuirea abrazivului;
– atmosferă de condiţionare şi încercare;
– îndepărtarea resturilor;
– presiune aplicată;
– evaluarea deteriorării în cazul utilizării metodei 1;
– număr de cicluri, în cazul utilizării metodei 2.

In general aceşti parametri sunt specificaţi în standardele de produs.

Acest standard european descrie două metode de încercare a rezistenţei la abraziune a materialelor care utilizează acelaşi aparat pentru abraziune. Prima metodă descrie determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor pentru îmbrăcămintea de protecţie. A doua metodă descrie un pretratament prin abraziune al acestor materiale atunci când epruvetele de încercare sunt utilizate ulterior în alte metode de încercare sau pentru evaluarea menţinerii proprietăţilor de protecţie.

Abrazivul utilizat pentru aplicarea acestui standard trebuie să fie un material ţesut din lână.

Standardul cuprinde specificaţii referitoare metodele de încercare (principii, atmosferă de încercare şi condiţionare), aparatura şi materialele utilizate pentru încercare (aparat de încercare la abraziune, microscop, spumă, pâslă), pregătirea epruvetelor de încercat, metoda de evaluare şi conţinutul raportului de încercare.

În anexa ZA a standardului este prezentată relaţia acestuia cu cerinţele esenţiale din Directiva 89/686/EEC – Echipamente de protecţie.
sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania

› SR EN 530:2011, Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie