Home > Standarde romane > SR EN ISO 4063:2011, Sudare şi procedee conexe

SR EN ISO 4063:2011, Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numere de referinţă

Acest standard internaţional stabileşte un nomenclator, cu numerele de referinţă, pentru procedeele de sudare şi cele conexe, cu fiecare procedeu identificat printr-un indice numeric.

Acest standard internaţional cuprinde grupele principale de procedee (o cifră), grupele (două cifre) şi subgrupele (trei cifre). Numărul de referinţă pentru orice procedeu cuprinde maximum trei cifre. Acest sistem are ca scop să faciliteze informatizarea, desenele, documentele de lucru, specificaţiile procedurilor de sudare etc.

În completarea termenilor prezentaţi în engleză şi în franceză, acest standard internaţional prezintă şi termenii echivalenţi în limba germană; aceşti termeni sunt publicaţi sub responsabilitatea comitetului membru din Germania (DIN).

Anexa A (informativă) a standardului cuprinde o listă de procedee de sudare incluse în ediţiile precedente ale acestui standard internaţional dar care au fost înlocuite sau sunt depăşite. Aceste procedee se pot utiliza în cazuri speciale sau pot fi regăsite în diferite documente vechi.

Anexa B (informativă) a standardului cuprinde simbolizări uzuale pentru sudare şi procedee conexe utilizate în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt prezentate în paralel cu numerele de referinţă corespondente din ISO 4063, acolo unde acestea există.
sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania

› SR EN ISO 4063:2011, Sudare şi procedee conexe