Home > Standarde romane > SR EN ISO 6947 – Poziţii de sudare

SR EN ISO 6947:2011, Sudare şi procedee conexe. Poziţii de sudare

Acest standard internaţional indică poziţiile corespunzătoare orientărilor standardizate discrete ale probelor de încercat PA, PB, H-L045 etc., care au fost specificate în acest standard internaţional de la prima sa ediţie (ISO 6947:1980).

În această revizuire poziţiile sunt definite pentru sudarea în producţie. Aceste poziţii sunt: orizontală (în jgheab), orizontală pe perete vertical, verticală şi peste cap. Contrar poziţiilor pentru încercări, aceste poziţii sunt adiacente.

Sensul de sudare este un element esenţial pentru determinarea poziţiei de sudare, de exemplu, ascendent sau descendent.

Poziţia de sudare nu depinde de forma geometrică a îmbinării, de exemplu, îmbinare cap la cap sau îmbinare în colţ, sau de cea a semifabricatului. Sunt abordate sudurile de toate tipurile şi în toate direcţiile.

Poziţiilor principale le-au fost atribuite simboluri care pot fi uşor utilizate în scopuri de proiectare; aceste simboluri au fost alese independent de posibilele abrevieri derivate din termenii utilizaţi, adică ele nu derivă dintr-o anumită limbă.

Standardul cuprinde schiţe referitoare la poziţiile de sudare principale, poziţiile de sudare pentru producţie şi cele de sudare pentru încercare şi notarea acestora.

De asemenea, standardul SR ISO 6947 cuprinde două anexe care furnizează:
– exemple de limite ale înclinării axei sudurii şi de limite ale rotirii feţei sudurii în jurul axei sudurii, pentru poziţiile de sudare din producţie (Anexa A).
– comparaţie între notările internaţionale, europene şi cele din SUA (Anexa B).

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).
Pentru comenzi, vă rugăm să contactaţi contactati ASRO la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
(sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania)

› SR EN ISO 6947 – Poziţii de sudare