Home > Standarde romane > Standarde romane adoptate prin metoda traducerii in ian.2011

Standarde adoptate în anii anteriori prin metoda filei de confirmare şi a anunţului şi traduse în ianuarie 2011

SR EN 1253-1:2004, Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

Standardul stabileşte clasificarea gurilor de scurgere şi sifoanelor, prezintă indicaţii pentru instalarea acestora şi stabileşte cerinţele referitoare la construcţia, proiectarea, performanţele şi marcarea sifoanelor şi gurilor de scurgere pentru clădiri, fabricate în uzină, care sunt utilizate în reţelele de evacuare cu scurgere gravitaţională sau cu scurgere sub presiune.

SR EN 1253-2:2004, Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 2: Metode de încercare

Standardul cuprinde specificaţii privind încercările la sarcini (sarcinile de încercare, dispozitivele de încercare , dimensiunile blocurilor de încercare, procedura utilizată). De asemenea, mai sunt cuprinse cerinţe privind garda hidraulică, prevenirea înfundărilor, poziţia orificiilor laterale de admisie, comportamentul termic, etanşeitate, debite, repartiţia şi succesiunea încercărilor, încercările pentru gurile de scurgere şi sifoane de pardoseală şi receptori pentru acoperiş.

SR EN 1253-3:2002, Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 3: Control de calitate

Acest standard prezintă cerinţele privind controlul calităţii pentru gurile de scurgere şi sifoanele pentru clădiri care să asigure conformitatea acestora cu EN 1253-1:1999.

Standardul cuprinde detalii privind modul în care se realizează controlul de calitate, respectiv încercările de tip şi controlul producţiei în fabrică. De asemenea, în standard sunt cuprinşi paşii care sunt parcurşi la un control efectuat de o terţă parte, detalii referitoare la raportul realizat de terţa parte, privind refacerea încercării, produsele neconforme etc.

SR EN 1253-4:2002, Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 4: Capace de acces

Acest standard are ca scop clasificarea capacelor de acces potrivit capacităţii lor de încărcare precum şi specificarea cerinţelor privind:

– proiectarea şi construcţia lor în ceea ce priveşte: aspectul, cotele de trecere ale capacelor de acces concepute ca guri de vizitare, protecţia marginilor capacelor de acces prin beton armat, etanşeitatea la apă, mirosuri, refulări;
– marcajul;
– încercările: rezistenţa la încărcare, încercările de etanşeitate etc.;
– controlul de calitate.

SR EN 1253-5:2004, Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 5: Guri de scurgere şi sifoane cu gardă de lichid cu masă volumică mică

Acest standard european prezintă cerinţele pentru proiectarea, construcţia, performanţele, aplicarea şi marcarea, precum şi metodele de încercare a gurilor de scurgere şi sifoanelor cu gardă de lichid cu masă volumică mică.

Standardul cuprinde cerinţe referitoare la materiale din care se execută gurile de scurgere, cerinţe referitoare la pătrunderea apei, orificiile coşurilor, înălţimea de securitate, etanşeitate, modul de întreţinere, debite, marcarea flotoarelor, metode de încercare privind capacitatea de închidere şi etanşeitate, înălţimea de securitate etc.

SR EN 1295-1:2002, Calculul de rezistenţă mecanică a reţelelor îngropate sub diverse condiţii de încărcare. Partea 1: Cerinţe generale

Acest standard specifică cerinţele pentru calculul de rezistenţă mecanică a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a altor conducte utilizate în industria apei, care funcţionează fie la presiunea atmosferică, fie la presiuni mai mari sau mai mici.

Acest standard constituie un ghid important în expertizarea efectuată în domeniul calculului de rezistenţă mecanică şi poate fi utilizat şi în cazurile speciale, pentru care se pot aplica extinderi sau restricţii ale metodelor de calcul.

Deoarece în practică nu sunt întotdeauna cunoscute în stadiul de proiectare detaliile despre tipurile de sol şi condiţiile de pozare a conductelor, alegerea ipotezelor de proiectare este lăsată la aprecierea inginerului proiectant.

Această secţiune a standardului specifică normele de proiectare pentru calculul de rezistenţă şi indică referinţele şi principiile de bază ale metodelor de calcul recunoscute pe plan naţional.
sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania

› Standarde romane adoptate prin metoda traducerii in ian.2011