Home > Noi STANDARDE ISO > Certificare ISO 21931, Durabilitate in sectorul constructii

Standard ISO 21931 pentru reducerea impactului cladirilor asupra mediului

Noul standard ISO 21931-1:2010 vizeaza imbunatatirea performantei de mediu a cladirilor prin asigurarea unui cadru consensual la nivel international referitor la metodele utilizate pentru evaluarea impactului asupra mediului.

De-a lungul intregului lor ciclu de viata, cladirile absorb resurse considerabile si contribuie la transformarea mediului. Ca rezultat al acestor procese cladirile pot avea un impact considerabil asupra mediului.

In vederea masurarii si intelegerii acestui impact, sunt folosite o serie de metode de evaluare pentru a determina performanta de mediu a cladirilor si impactul lor extern. (www.iso.org)

Dar in ce anume constau aceste metode si cum poate sectorul constructiilor sa asigure exactitatea si corectudinea evaluarilor ?

Cadrul elaborat de ISO 21931-1:2010, Durabilitate in sectorul constructii – Cadru pentru metode de evaluare a performantei de mediu a lucrarilor de constructii – Partea 1: Cladiri, identifica si descrie aspectele care vor fi luate in considerare la dezvoltarea si utilizarea de metode in evaluarea performantei de mediu a cladirilor, atat in cazul celor noi cat si pentru cele existente.

Aceste evaluari pot fi folosite pentru analize comparative de performanta si monitorizare a progreselor inregistrate la imbunatatirea si dezvoltarea durabila.

“Sectorul constructiilor contribuie cu aproximativ 40% din emisiile de carbon la nivel mondial, 40% din resursele naturale consumate si 40% din deseurile globale”

a declarat Jacques Lair, presedintele subcomisiei care a dezvoltat standardul.

“ISO 21931-1 reprezinta un alt pas important spre reducerea impactului cladirilor asupra mediului si obtinerea sustenabilitatii adevarate in constructii.”

Noul standard ISO 21931 urmareste sa elimine decalajul dintre metodele regionale si nationale de evaluare, prin asigurarea unui cadru comun pentru exprimarea lor.

tags: certificare ISO 21931, implementare, consultanta ISO 21931, constructii, acreditare ISO 21931

Resurse asemanatoare: ISO 21930 sprijina sustenabilitatea constructiilor

› Certificare ISO 21931, Durabilitate in sectorul constructii