Home > Noi STANDARDE ISO > ISO 19011 – Auditarea sistemelor de management

Noul standard ISO 19011 adaugă valoare pentru auditurile sistemului de management

Comparativ cu prima ediţie a standardului publicat în 2002, care se aplica numai la ISO 9001 (calitate) şi ISO 14001 (mediu), scopul standardului ISO 19011:2011 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management – a fost extins pentru a reflecta gândirea curenta si complexitatea auditarii a multiple sistem de management (MSS).

Standardul ISO 19011 va ajuta organizaţiile sa optimizeze şi sa faciliteze integrarea sistemelor de management şi, prin facilitarea unui audit unic al sistemelor sale, va simplifica procesele de audit.

O atenţie specială este acordată punerii în aplicare a programului de audit. Prin aplicarea in totalitate a acestori linii directoare, se creaza premisele pentru ca auditarea sa devina un instrument esenţial pentru managementul de top pentru a atinge obiectivele organizaţiei.

ISO 19011 : 2011 oferă îndrumări privind efectuarea auditurilor interne sau externe ale sistemului de management, precum şi cu privire la gestionarea programelor de audit. Utilizatorii posibili ai acestui standard sunt controlori, lideri de echipa de audit, managerii de programe de audit, organizaţiile de implementare a sistemelor de management şi organizaţiile care au nevoie pentru a efectua audituri ale sistemelor de management din motive contractuale sau de reglementare.

Alister Dalrymple (din echipa care a actualizat liniile directoare) a descris beneficiile pe care noul standard este de aşteptat să le aducă utilizatorilor şi îmbunătăţiriler aduse, comparativ cu editia din 2002:

“ISO 19011:2011 a fost revizuit pentru a oferi auditorilor, organizaţiilor de punere în aplicare a sistemelor de gestionare şi organizaţiilor care au nevoie pentru a efectua audituri ale sistemelor de management, o oportunitate de a re-evalua propriile practici şi identifica oportunităţile de îmbunătăţire.”

“Comparativ cu versiunea 2002, standardul ISO 19011 adaugă conceptul de risc şi recunoaşte mai explicit competenţa echipei de audit şi auditorii individuali. De asemenea, este recunoscuta utilizarea tehnologiei în auditul de la distanţă: de exemplu realizarea de interviuri de la distanţă şi revizuirea înregistrărilor de la distanţă . “

O altă îmbunătăţire este clarificarea relaţiei dintre ISO 19011:2011 şi ISO / IEC 17021:2011, Evaluarea conformităţii – Cerinţe pentru organismele care furnizează audit şi certificare a sistemelor de management. În timp ce cei implicaţi în auditurile de certificare privind cerintele ISO 7021 : 2011, ei ar putea găsi orientare si în acest standard internaţional util. (Organizatia Internationala de Standardizare – ISO)

tags: consultanta ISO 19011, sisteme de management, audit, certificare ISO 19011, implementare ISO 19011, auditare

› ISO 19011 – Auditarea sistemelor de management