DECLARATIE DE CONFORMITATE
_____________________ / din data 10.01.2011
(numar de identificare produs/lot/data fabricatie)

SC _________ SRL, avand sediul social in ________, inregistrata la RC ____ cu nr. J_______ CUI _________ , prin reprezentant legal ________ in calitate de ________, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul / serviciul ___________ (a se specifica toate datele de identificare) care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu __________ (documentul normativ de referinta, norme UE, standard ISO, etc).

SC ___________ SRL
prin ___________
(nume in clar, semnatura si stampila)

N.b. ~ Acest model de declaratie de conformitate este unul orientativ ~

Vezi si:
» Declaratia de conformitate
» Certificarea de conformitate

› Model Declaratie de Conformitate