Home > Dictionar ISO > Dictionar ISO

Termeni, definitii si abrevieri

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor site-ului nostru sau acelora care sunt mai putin cunoscatori ai termenilor specifici domeniului standardelor de calitate, va prezentam un mini-dictionar cu termenii de specialitate cei mai folositi si, de asemenea, o lista cu abrevieri.

Pentru a vedea o definitie, selectati din meniul din dreapta dvs. termenul dorit.

Lista abrevieri

AMEC – Asociatia Europeana pentru Coordonarea
Reprezentarii Consumatorilor in Activitatile de Standardizare

Amd – Amendament

BSI – Institutul Britanic de Standardizare

CE – Conformitate Europeana (marca CE)

CS – Secretariatul Central ISO

CASCO – Comitetul ISO pentru conformitate

COPOLCO – Comitetul ISO pentru politica consumatorului

CWQC – Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor

Ext. – Extras

Ed. – Editie

ETSI – Institutul European de Standarde in Telecomunicatii

EN – Standard european

ICS – Clasificarea Internationala pentru Standarde

IEC – Comisia Electrotehnica Internationala

IEEE – Institutul inginerilor in electrica si electronica

ISONET – Reteaua de informare ISO

ISP – Profil international standardizat

ISNN – Standard international serial number

IL – Instructiune de lucru

ISO – Organizatia Internationala pentru Standardizare

ISBN – Standard international pentru nr.de carte

ITSTC – Comitetul Director al Tehnologiei Informatiei

MC – Manualul Managementului Calitatii

OETC – Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare

PG – Procedura Generala

PS – Procedura sistem

QIP – Procesele de Imbunatatire a Calitatii

RMC – Responsabil Managementul Calitatii

RN – Raport de neconformitate

R – Recomandare

SA – Sistem armonizat

SC – Subcomitet

SITC – Clasificarea Tip pentru Comertul International

SR – Standard roman

SMC – Sistem de Management al Calitatii

TC – Comitetul tehnic

TQA – Asigurarea Calitatii Totale

TQC – Controlul Calitatii Totale

TQM – Managementul Total al Calitatii

TR – Raport tehnic

TS – Specificatii tehnice

WG – Grup de lucru

› Dictionar ISO