Standardul SA8000 pentru practicile privind angajarile cu raspundere sociala a aparut pentru prima oara in 1998 dupa aproape un an de proiecte dezbatute de consiliul expertilor.

SA 8000 pentru responsabilitate sociala a fost dezvoltat pe baza standardului ISO 9000. Oricum, spre deosebire de ISO 9000. presupune standarde specifice de performanta.

Certificare SA 8000 – Directii de urmat

Programul SA 8000 ofera doua cai separate pentru companiile care doresc sa-si demonstreze anagjamentul pentru raspunderea sociala.

Prima cale, calitatea de membru, este descrisa pentru afacerile ce implica retail-ul. Presupune angajarea in relatii comerciale numai cu furnizori cu raspundere sociala.

Membrilor SA 8000 li se ofera un pachet de autoevaluare si alte instrumente ajutatoare in implementarea unei politici de raspundere sociala.

E necesar sa-si instiinteze furnizorii de intentia de a implementa standaredele SA8000, si sa-si stabileasca un orar pentru retragerea treptata din relatiile cu acele companii care au esuat in a indeplinii criteriile.

De asemena li se solicita companiilor membre sa dezvolte un raport annual in care sa-si descrie in detaliu obiectivele SA8000 pentru responsabilitate sociala si sa evidentieze progresele inregistrate. Aceste rapoarte sunt verificate de SAI. A doaua cale, certificare SA 8000, se adreaseaza producatorilor si furnizorilor. Procesul este unul riguros si incepe prin a contacta un auditor acreditat.

Standardul SA 8000 – Cerinte si arii de acoperire

» munca persoanelor minore
» forta de munca
» sanatatea si siguranta
» libertatea de asociere
» discriminarea
» practice disciplinare
» orele de munca
» compensarile
» sisteme de management.

» Beneficiile aduse de certificarea SA 8000

› Consultanta SA 8000 – Responsabilitate sociala