Home > Noi STANDARDE ISO > Standarde ISO pentru achizitii in domeniul constructiilor

Seria de standarde ISO pentru achizitii echitabile si transparente in domeniul constructiilor

O noua serie de standarde ISO ofera industriei de constructii la nivel international instrumente practice pentru a asigura o concurenta loiala, pentru a reduce posibilitatea existentei abuzurilor si pentru imbunatatirea predictibilitatii rezultatelor achizitiilor.

Seria de standarde ISO 10845 pentru achizitiile in constructii, compusa din opt parti, va ajuta organizatiile sa stabileasca un sistem de achizitii corect, echitabil, transparent, competitiv si eficient din punct de vedere al costurilor.

Aceste standarde internationale sunt proiectate pentru a ajuta organizatiile publice, private si internationale precum si contractantii lor principali sa alinieze sistemele lor de achizitii cu cele mai bune practici internationale.

Prin achizitii intelegem procesul prin care contractele sunt create, gestionate si indeplinite.

Procesul implica toate activitatile specifice, de la identificarea proiectului sau a produselor care urmeaza sa fie achizitionate, la solicitarea si evaluarea ofertelor de licitatie, pana la acordarea si administrarea contractelor si atestarea conformitatii cu cerintele.

Prima parte a seriei, ISO 10845-1:2010, descrie procesele de dezvoltare a unui sistem de achizitii si ofera norme si orientari cu privire la metodele de achizitii si la procedurile corespunzatoare.
De asemenea, este oferit un cadru pentru dezvoltarea unei politici de achizitii si este stabilita modalitatea de gestionare si controlare a achizitiilor.

Restul de sapte parti, care sunt publicate recent, se refera la aspecte specifice ale achizitiilor.

ISO 10845-2:2011 stabileste un format de standard pentru declaratiile cuprinse in scrisorile de intentie, pentru documentele legate de licitatie si de contract, precum si principiile generale pentru intocmirea documentelor de achizitie pentru aprovizionare, servicii si contracte de inginerie si constructii, atat la nivel principal cat si la nivel de subcontract.

Sectiunea din standard ofera platforma pentru standardizarea documentelor componente si comunicatiilor imbunatatite intre partile implicate in procesul de achizitie.

Partea a doua din cadrul standardului ISO 10845 pot fi aplicata in documentele de achizitii publice care fac uz de formate internationale, cum ar fi de contractele FIDIC si NEC3 publicate de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti – International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) si respectiv de Institutul de Inginerie Civila – Institution of Civil Engineers.

ISO 10845-3:2011 contine conditiile standard referitoare la o licitatie.

In acesta sectiune se stabileste ce este obligat sa faca un licitator pentru a depune o oferta conforma, se fac cunoscute criteriile de evaluare a ofertantilor si se stabileste modalitatea in care entitatea achizitoare conduce procesele de ofertare si acceptare si ofera feedback ofertantilor cu privire la rezultatele procesului.
ISO 10845-4:2011 contine conditiile standard legate de exprimarea interesului.

Sectiunea include informatiile necesare pentru ca un reclamant sa inainteze o plangere, face cunoscut respondentilor criteriile de evaluare precum si modul in care entitatea achizitoare conduce procesul de centralizare a scrisorilor de intentie si de evaluare a dosarelor.

Sectiunile 5-8 din ISO 10845 stabilesc indicatorii cheie de performanta (KPI) pentru a masura rezultatele unui contract in raport cu angajamentul intreprinderilor vizate, partenerii joint-venture, resursele locale si forta de munca locala si ajuta la stabilirea un nivel-tinta sau a unor criterii minime de performanta pe care un antreprenor trebuie sa le atinga sau depaseasca in cadrul executarii unui contract.

Aceste standarde permit crearea unui sistem de achizitii care sa raspunda la aspectele legate de dezvoltarea durabila intr-un mod semnificativ si comensurabil.

Dr. Ron Watermeyer, coordonator de proiect al seriei ISO 10845, declara:

“Aceasta serie de standarde va reprezenta un instrument nepretuit pentru promovarea comertului international, in special pentru tarile in curs de dezvoltare care se confrunta cu lipsa de experienta si instrumente in acest domeniu. “

Diferitele parti ale ISO 10845 pot fi usor incorporate in sistemele de achizitii cu referinte in politica sau legislatie. Partile 3 si 4 pot fi usor incorporate in documentele de achizitii ca referinta.

“Aceste standarde pot ajuta pe cei implicati in activitati de achizitii pentru a-si indeplini in bune conditii sarcinile. Standadele vor ajuta la promovarea unui sistem uniform de achizitii si vor imbunatati calitatea documentelor din cadrul procesului de achizitie.

Propriile procese, proceduri si metode standadizate pot servi, de asemenea, drept baza pentru dezvoltarea de programe coerente de educatie in achizitii si vor forma temelia pentru consolidarea capacitatilor necesare pentru achizitia de elemente de infrastructura, atat de necesare, in special in tarile in curs de dezvoltare “.

Noile standarde au fost elaborate de comitetul tehnic ISO / TC 59, Constructii si lucrari de inginerie civila.
ISO 10845-1 costa 208 de franci elvetieni, ISO 10845-2 costa 142 de franci elvetieni, ISO 10845-3 costa 158 de franci elvetieni, ISO 10845-4 costa 98 de franci elvetieni, ISO 10845-5 costa 150 franci elvetieni, ISO 10845-6 costa 142 franci elvetieni, ISO 10845-7 costa 136 franci elvetieni si ISO 10845-8 costa 118 franci elvetieni. (www.iso.org)

› Standarde ISO pentru achizitii in domeniul constructiilor