Home > Standarde romane > SR CEN/TS 54-14 – Detectare de alarma la incendiu

SR CEN/TS 54-14:2011 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu

Acest nou standard european reprezinta un ghid de aplicare pentru efectuarea sistemelor automate de detectare sau a sistemelor automate de alarmă la incendiu din interiorul şi din vecinatatile clădirilor. SR CEN/TS 54-14 tratează planificarea, proiectarea, instalarea, punerea în funcţiune, utilizarea şi întreţinerea acestor sisteme.

Ghidul de aplicare se referă la sistemele care au drept scop protejarea vieţii şi/sau a bunurilor.

Acest ghid de aplicare se referă la sistemele de detectare si alarma la incendiu care au cel puţin un detector de incendiu. Aceste sisteme sunt în măsură să ofere semnale pentru activarea în caz de incendiu a unor dispozitive auxiliare şi a altor acţiuni şi măsuri preventive însă nu tratează explicit aceste dispozitive şi echipamente.

Ghidul SR CEN/TS 54-14 nu se referă la sistemele de detectare de alarma la incendiu care imbina funcţiile de alarmare la incendiu cu alte funcţii nelegate de incendiu. SR CEN/TS 54-14 nu include, de asemenea, recomandări privind condiţiile în care este sau nu este necesară instalarea unor sisteme de detectare şi/sau alarmă la incendiu în anumite obiective.
(sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania)

› SR CEN/TS 54-14 – Detectare de alarma la incendiu