Home > Noi STANDARDE ISO > ISO 28000 / 2007 – Securitatea lantului de aprovizionare

Noua suită a lantului de standarde de management ISO pentru a reduce riscurile terorismului, pirateriei şi fraudei

Seria de standarde pentru securitatea lantului de aprovizionare ISO 28000 a actualizat versiunea din 2005, pentru ajuta persoanele si transportul de marfuri in reducerea riscului in lantul de aprovizionare.

Standardele se refera la toate problemele potentiale de securitate din procesul de aprovizionare, inclusiv acelea care ar putea avea legatura cu amenintarile terorismului, fraudei si pirateriei.

Secretarul General, Alan Bryden a comentat:

“Ameninţări în piaţa internaţională nu au limite. Seria ISO 28000 oferă o soluţie globală pentru această problemă. Recunoscute internaţional, cu un sistem de management de securitate, părţile implicate în lanţul de aprovizionare pot asigura securitatea de mărfuri şi de persoane, facilitând în acelaşi timp comerţul internaţional, contribuind astfel la bunăstarea societăţii ca un întreg. “

Seria de standarde internationale ISO 28000 specifică cerinte pentru un sistem de management al calitatii securitatii pentru a asigura siguranţa în lanţul de aprovizionare.

Standardele pot fi aplicate organizatiilor de toate dimensiunile implicate în producţie, servicii, depozitare sau transport aerian, feroviar, rutier şi maritim in orice etapă a procesului de producţie sau de furnizare.

Seria ISO 28000 de dispoziţii doreste sa:

• stabilească, să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management de securitate;
• sa asigure conformitatea cu politica de securitate de management;
• sa demonstreze o astfel de conformitate;
• sa caute certificarea / înregistrarea de conformitate de către un terţ, acreditat sau organizatie;
• sa faca o auto-determinare şi o auto – declaratie de conformitate.

Următoarele standarde au fost publicate :

• ISO 28000:2007, Specificaţii de securitate pentru sistemele de management ale lantului de aprovizionare;

• ISO 28001:2007, Sisteme de management de securitate pentru lanţul de aprovizionare – Cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a lanţului de securitate – evaluările de planuri – Cerinţe şi de orientare;

• ISO 28003:2007 Sistemele de management de securitate pentru lanţul de aprovizionare – Cerinţe pentru organismele de certificare şi de audit, furnizarea lanţului de aprovizionare de securitate a sistemelor de management;

• ISO 28004:2007, Sistemele de management de securitate pentru lanţul de aprovizionare – Linii directoare pentru punerea în aplicare a ISO 28000.

Seria ISO 28000 va facilita comerţul şi transportul de mărfuri la nivel global, de dincolo de graniţe fiecarei tari.
Aceasta va creşte capacitatea organizatiilor în lanţul de aprovizionare pentru a pune în aplicare în mod eficient mecanismele care se adreseaza vulnerabilităţi de securitate la nivelurile strategice şi operaţionale, precum şi să stabilească planuri de actiuni preventive.

Organizatiile pot apoi evalua continuu masurile proprii de securitate pentru a proteja interesele lor de afaceri şi a asigura conformitatea cu cerintele internaţionale de reglementare.

Incurajand punerea în aplicare a acestor standarde de către diverşi actori în lanţurile de aprovizionare, tarile vor putea sa maximizeze utilizarea resurselor guvernului, menţinând în acelaşi timp un nivel de securitate optim. (www.iso.org)

One thought on “ISO 28000 / 2007 – Securitatea lantului de aprovizionare

Comments are closed.

› ISO 28000 / 2007 – Securitatea lantului de aprovizionare