Home > Articole ISO > Echipele de lucru ISO 9001

Responsabilul echipei de lucru ISO 9001 are obligatia de a programa prima sedinta a membrilor echipei. In cadrul primei sedinte se vor aborda diverse aspecte precum:

• Discutii cu privire la responsabilitatile echipei de coordonare ISO si la etapele de implementare.
• Se prezinta documentul ce contine sarcinile echipei de lucru, trasate de echipa de coordonare (acesta poate consta in procedura din cadrul sistemului de calitate de care echipa de lucru va fi responsabila).
• Se prezinta membrilor echipei faptul ca procedura si procesul curent trebuie sa corespunda; o serie de elemente din cadrul procesului curent (modul in care se derulau operatiunile companiei inaintea demararii proiectului de calitate) vor trebui modificate pentru a se putea indeplini cerintele standardului; de asemenea, parti ale procedurii vor trebui editate pentru a descrie fidel care este specificul activitatii derulate.
• Echipa va fi responsabila de dezvoltarea si documentarea noi proceduri din cadrul sectiunii de standard alocata echipei de lucru; analiza deficientelor, realizata anterior, va arata echipei care sunt cerintele care nu sunt indeplinite de procesele curente derulate de companie.
• Daca exista nonconformitati este nevoie sa se modifice procesele curente pentru a fi concordante cu cerintele ISO 9001.
• Se prezinta cerintele care sunt indeplinite, detaliate de analiza deficientelor.
• Se identifica cerintele standardului care trebuie aplicate pentru a se obtine conformitatea.
• Se programeaza urmatoarea sedinta; in cadrul urmatoarelor intalniri se va lucra cu privire la sarcinile prezentate mai sus.
• In momentul in care procesul a fost determinat, este necesar sa se finalizeze procedura care va fi trimisa pentru aprobare echipei de coordonare ISO 9001.

Agenda de lucru pentru urmatoarele sedinte

In continuare prezentam sugestiile noastre cu privire la ce ar trebui sa includa sedintele viitoare ale echipelor de lucru:

• Se schiteaza un nou proces care va indeplini cerintele standardului ISO 9001.
• Se distribuie sarcinile pentru implementarea modificarilor in cadrul proceselor precum si in procedura pregatita.
• Se stabilesc detaliile viitoarei agende de lucru a sedintei.
• Se programeaza viitoarea intalnire.

› Echipele de lucru ISO 9001