Home > Articole ISO > Ce este un sistem de management al calitatii ?

Un sistem de management al calitatii ( in engleza quality management system – QMS) reprezinta un set de politici, procese si proceduri, necesar pentru activitatile de planificare si executie (productie, dezvoltare, service) din cadrul celor mai importante zone ale afecerii desfasurate de o organizatie (in principal zonele care au un impact asupra capacitatii organizatiei de a indeplini cerintele consumatorilor). Standardul ISO 9001:2008 este un exemplu de sistem de management al calitatii.

Un sistem de management al calitatii integreaza diverse procese interne din cadrul unei organizatii si are ca obiectiv oferirea unei abordari procesuale in cadrul executarii unui anumit proiect.

Un sistem de management al calitatii bazat pe procese permite organizatiei sa identifice, sa masoare, sa controleze si sa imbunatateasca diverse procese fundamentale de afaceri, avand ca rezultat in final imbunatatirea generala a afacerii.

Un sistem de management al calitatii complet, bazat pe standardul ISO 9001, trebuie sa abordeze toate cerintele ISO 9001; in mod particular trebuie sa indeplineasca toate cerintele de documentare prezentate in cadrul standardului.

Conceptul de sistem de management al calitatii este relativ simplu. Acest tip de sistem permite si sprijina desfasurarea urmatoarelor activitati:

• includerea tuturor proceselor care sprijina imbunatatirea continua a sistemului de calitate
• realizarea de audituri, analizarea proceselor sistemului si corectarea acestora atunci cand este considerat necesar
• monitorizarea continua si analiza schimbarilor legate de cerinte, confirmarea ca toate schimbarile sunt reflectate de modificarile cerintelor specifice, atunci cand este necesar
• evaluarea, monitorizarea si raportarea gradului de conformitate a procedurilor de performanta
• introducerea proceselor performante in cadrul cerintelor sistemului de calitate, cand este posibil
• confirmarea faptului ca angajatii sunt instruiti eficient cu privire la cerintele sistemului de management al calitatii
• asigurarea faptului ca toate cerintele au fost documentate in cadrul sistemului de management, sub forma de cerinte de sistem specifice

› Ce este un sistem de management al calitatii ?