Home > Articole ISO > Ghid ISO 9001 – Asigurarea infrastructurii

Ghid de implementare ISO 9001: Managementul resurselor (6.0) – Asigurarea infrastructurii (6.3)

Asigurarea infrastructurii – Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Organizatia este responsabila pentru punerea bazei si intretinerea “infrastructurii” necesare pentru a asigura consumatorilor produse conform specificatiilor. Sunt prezentate exemple cu privire la semnificatia notiunii de infrastructura.

ISO 9004

Se recomanda abordarea a patru factori in definirea necesarului de infrastructura si se sugereaza organizatiei sa ia in considerare fenomenele naturale si riscurile asociate acestora la dezvoltarea si intretinerea infrastructurii.

ISO 9000

In sectiunea 3.3.3 se defineste infrastructura drept “un sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru operarea unei organizatii.”

Cerinte de documentare

Inregistrarile in urma activitatilor necesare pentru indeplinirea cerintelor din aceasta sectiune trebuie sa fie controlate in conformitate cu prevederile sectiunii 4.2.4, Controlul inregistrarilor.

Intrebari utile pentru auditul intern ISO 9001

• Organizatia a identificat, oferit si intretinut spatiul de lucru si facilitatile asociate necesare pentru obtinerea conformitatii produsului realizat?
• Organizatia a identificat, oferit si mentinut serviciile suport, echipamentul, hardware-ul si software-ul necesar pentru obtinerea conformitatii produsului realizat?

Rezumatul activitatlor de management legate de asigurarea infrastructurii

• Infrastructura cuprinde facilitatile de productie, spatiul de lucru, uneltele, echipamentul, serviciile suport, informatia/tehnologia de comunicare, facilitatile de transport etc.

Rezumatul actiunilor legate de asigurarea infrastructurii

1. Determinati, asigurati si mentineti infrastructura necesara pentru a realiza produse de calitate, incluzand aici:
• Cladiri, spatiul de lucru, utilitati
• Echipamente de procesare
• Servicii suport
2. Stabiliti si gestionati mediul de lucru necesar pentru a obtine produse de calitate

› Ghid ISO 9001 – Asigurarea infrastructurii