Home > Articole ISO > ISO 14001 – Controlul operational

In cadrul sectiunii 4.4.6 a ISO 14001 se prevede necesitatea ca aspectele critice legate de politica de mediu, aspectele semnificative, cerintele legale si obiectivele de mediu sa fie identificate. De asemenea, in standardul de management al mediului se prevede necesitatea elaborarii de proceduri si instructiuni de lucru, in vederea derularii corespunzatoare a activitatilor. Totodata, in cadrul procedurilor trebuie sa fie abordate cerintele legate de comunicarea catre contractori a specificatiilor sistemului de management al mediului.

Procedurile ISO 14001 derulate trebuie sa ofere instructiuni astfel incat organizatia sa fie conforma politicii si obiectivelor de mediu si cerintelor legale din domeniu. Totodata procedurile trebuie sa ia in consideratie impactul cauzat de aspectele semnificative.

Tipul procedurilor necesare poate sa fie determinat prin analiza aspectelor semnificative, a obiectivelor si politicii de mediu, a cerintelor legale si de alta natura, in final luandu-se decizia asupra oportunitatii de documentare a anumitor proceduri, asigurandu-se faptul ca nu apar devieri fata de programele prevazute.

In ceea ce priveste contractorii, este necesar ca organizatia sa stabileasca proceduri cu privire la aspectele fundamentale de mediu, la cerintele legale si de alta natura, la produsele si serviciile prestate. Concomitent este necesar ca elementele esentiale ale acestor proceduri ISO 14001 sa fie communicate furnizorilor si contractorilor.

› ISO 14001 – Controlul operational