Home > Standarde romane > SR EN 354:2011, Echipament individual de protecţie

SR EN 354:2011, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură

Acest standard european stabileşte cerinţele, metodele de încercare, marcarea, fişa de informaţii furnizate de producător şi ambalarea mijloacelor de legătură. Mijloacele de legătură conforme cu acest standard european sunt utilizate ca elemente sau componente de legătură în sistemele de protecţie individuală împotriva căderii (adică a sistemelor de limitare, sisteme de poziţionare locul de muncă, sisteme de acces pe coarda, sisteme de oprire a căderii şi sisteme de salvare).

Standardul cuprinde cerinţe referitoare la proiectare şi ergonomie, materialele utilizate, finisarea terminaţiilor, rezistenţa statică, rezistenţa dinamică a mijloacelor de legătură cu un dispozitiv de reglare, rezistenţă la coroziune, marcare şi informare.

De asemenea, în standard sunt precizate şi detalii privind metodele de încercare aplicate pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de mai sus: condiţionarea eşantioanelor (condiţionare generală, condiţionare la umiditate şi frig, condiţionare la frig extrem), aparatura utilizată, modul de lucru.

Acest standard european a fost elaborat în cadrul unui mandat acordat CEN de Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb şi vine în sprijinul cerinţelor esenţiale ale Directivei din Noua Abordare D 89/686/CEE – Echipamente individuale de protecţie.

Din acelaşi domeniu mai fac parte următoarele standarde:

* SR EN 362:2005, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură
* SR EN 363:2008, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime
* SR EN 364+AC:1996, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare
* SR EN 365:2005, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare
* SR EN 892:2005, Echipament de alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism, şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare
* SR EN ISO 9227:2007, Încercări la coroziune în atmosfere artificiale. Încercări în ceaţă salină
sursa: ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania

› SR EN 354:2011, Echipament individual de protecţie