Home > Standarde romane > Seria de standarde SR EN 14034-1+A1:2011

Seria de standarde SR EN 14034-1+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf

Toate cele patru standarde din serie au aceeaşi structură: descrierea aparaturii utilizate pentru determinarea caracteristicilor şi modul de calibrare şi verificare, modul de eşantionare, măsurile de protecţie care trebuie respectate în timpul determinării, procedura de încercare, modul de realizare a raportului de încercare.

Cele patru standarde din seria SR EN 14034 sunt:

SR EN 14034-1+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

SR EN 14034-2+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf

SR EN 14034-3+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

SR EN 14034-4+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei limită de oxigen CLO a norilor de praf

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD) de la ASRO:
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
(sursa: Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro)

› Seria de standarde SR EN 14034-1+A1:2011