Home > Articole ISO > Cerintele ISO 14001 – prezentare rezumativa

Cerintele standardului de mediu ISO 14001:2004 – prezentare rezumativa

Cerinte legale si de alta natura (4.3.2)

In acesta sectiune se detaliaza cerinta legata de necesitatea introducerii unei proceduri care explica modalitatile in care organizatia obtine informatii cu privire la cerintele de natura legala si realizeaza diseminarea informatiilor cunoscute catre factorii cheie din cadrul companiei.

Necesitatea acestei cerinte s-a impus ca urmare a nevoii de identificare a cerintelor legale cu privire la mediu, in legatura cu operatiile si activitatile organizatiei, asfel incat organizatia sa se asigure de faptul ca aceste reglementari juridice sunt valorifiate la elaborarea sistemului de management al mediului. De asemenea, organizatia trebuie sa identifice modalitatea practica in care aceste cerinte se aplica.

Obiective, tinte si programe (4.3.3)

Pentru aceste elemente nu exista o cerinta referitoare la o procedura specifica. Cu toate acestea trebuie sa existe un proces care sa asigure faptul ca obiectivele si tintele propuse sunt in concordanta cu politica de mediu, care include angajamente legate de conformitatea fata de aspectele legale, imbunatatirea continua si prevenirea poluarii. De asemenea, in cadrul procesului de decizile legat de indeplinirea obiectivelor, organizatia trebuie sa tina cont de aspectele de mediu semnificative, de cerintele legale si de alta natura, de parerile partilor interesate si de aspectele tehnologice si financiare.

Programele de management constau in planuri detaliate care explica modalitatea in care obiectivele si tintele specifice vor fi atinse. De obicei, in cadrul acestor programe se regasesc informatii cu privire la personalul implicat, modalitatea de desfasurare, termene de lucru si modalitati de evaluare a succesului.

Structura de conducere si responsabilitatea (4.4.1)

In cadrul acestei sectiuni se defineste cerinta cu privire la definirea structurii relevante de management si a responsabilitatii. Din partea managementului superior se asteapta ca acesta sa asigure resursele adecvate pentru ca sistemul de management al mediului sa fie implementat, gestionat si imbunatatit corespunzator. Se au in vedere resursele umane, financiare, tehnologice sau orice alte resurse necesare.

Trebuie sa fie definite, documentate si prezentate posturile, responsabilitatile si autoritatile ierarhice specifice. Organizatia trebuie sa numeasca un reprezentant al managementului care va fi responsabil cu supravegherea sistemului de management al mediului, raportand conducerii cu privire la modul de operare al acestuia.

Acesta persoana se asigura de faptul ca sistemul de management al mediului este elaborat, implementat si gestionat in conformitate cu cerintele ISO 14001, raportand conducerii de varf performanta sistemului si prezentand recomandari pentru imbunatatirea acestuia.

Calificare, pregatire profesionala si sensibilizare (4.4.2)

Cel mai important aspect din cadrul acestei sectiuni a documentului se refera la necesitatea asigurarii faptului ca persoanele care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului sau cu incidenta asupra cerintelor legale sau de alta natura sunt competente pentru derularea respectivelor actiuni. Competenta este asigurata printr-o educatie corespunzatoare, prin pregatire profesionala si/sau experienta.

Organizatia trebuie sa identifice nevoile legate de pregatirea profesionala prin prisma legaturilor cu sistemul de management al mediului si cu cerintele legale sau de alta natura, asigurandu-se de realizarea programelor de pregatire (este necesara tinerea de inregistrari cu privire la aceste actiuni).

Se impune realizarea unei proceduri prin care se asigura faptul ca fiecare angajat este constient de necesitatea conformarii fata de procedurile si cerintele sistemului de management al mediului cat si de rolul specific pe care il are in cadrul acestui program. Mai mult, fiecare angajat va sti cerintele legale de mediu care au legatura cu responsabilitatile proprii, trebuie sa inteleaga beneficiile aduse de imbuntatatirea performantei cat si consecintele nerespectarii procedurilor si cerintelor.

In plus fata de cunostintele specifice postului se asteapta ca tot personalul implicat in cadrul sistemului de management al mediului (inclusiv contractorii) sa aiba un nivel general de cunostinte cu privire la aspecte precum politica de mediu si raspunsul de urgenta.

Comunicarea (4.4.3)

In acesta sectiune se precizeaza necesitatea existentei procedurilor pentru comunicarea interna cat si pentru cea externa. Trebuie sa observati ca ISO 14001 solicita proceduri dar permite organizatiei sa decida ea insasi cu privire la gradul de deschidere si de detaliere a informatiilor. Oricare va fi decizia legata de cantitatea si calitatea informatiilor prezentate, procesul decizional va trebui sa fie inregistrat.

Exista o cerinta specifica cu privire la necesitatea organizatiei de a lua o decizie cu privire la comunicarea externa legata de aspectele fundamentale ale impactului acesteia asupra mediului (decizie care trebuie sa fie inregistrata).

In cazul comunicarii interne, procedura trebuie sa descrie modalitatea in care comunicarea este realizata la toate nivelurile organizationale. In cazul comunicarii externe trebuie descrisa modalitatea in care mesajul trimis este trimis, documentat si cum se ofera raspunsuri.

Documentarea sistemului de management al mediului (4.4.4)

In acesta sectiune se prezinta cerinta cu privire la necesitatea organizatiei de a documenta sistemul atat in forma electronica cat si clasica (hartie) asfel incat sa se abordeze toate specificatiile standardului, sa se descrie modalitatea in care organizatia se conformeaza fiecarei cerinte si sa se ofere orientari legate de documentatia conexa. Nu toate procedurile stabilite de ISO 14001 trebuie sa fie documentate daca cerintele sistemului pot fi verificate.

Cu toate acestea trebuie sa fie oferita suficienta documentare pentru a se asigura o planificare, operare si controlare eficienta a proceselor legate de aspectele semnificative de mediu si pentru a se putea demonstra conformitatea fata de ISO 14001. Minimul acestei documentatii include precizarea politicii, obiectivelor si tintelor de mediu, definirea ariei de aplicare a sistemului de management al mediului si alte aspecte importante.

Controlul documentelor (4.4.5)

Este necesar ca organizatia sa controleze documentele, cum ar fi procedurile de sistem si instructiunile de lucru, pentru a se asigura ca editiile noi sunt distribuie si cele vechi sunt retrase din cadrul sistemului.

In acesta sectiune se precizeaza cerinta pentru procedura de control al documentelor care asigura faptul ca acestea sunt aprobate inainte de a fi utilizate, sunt revizuite si actualizate pe masura ce este necesar, sunt identificate modificarile aduse editiilor anterioare iar documentele vechi sunt marcate pentru a se evita utilizarea neintentionata a acestora.

Se accepta utilizarea documentelor interne in cadrul sistemului de management al mediului, dar acestea trebuie sa fie identificate drept esentiale sistemului de management al mediului, distribuita acestora fiind controlata.

Controlul operational (4.4.6)

In cadrul acestei sectiuni a documentului sunt identificate functiile critice legate de politica, aspectele de mediu semnificative, cerintele legale si de alta natura, obiectivele si tintele de mediu. Sunt necesre proceduri si instructiuni de lucru pentru a se asigura executia corecta a activitatilor.

Procedurile cerute trebuie sa ofere instructiuni asfel incat organizatia sa se conformeze politicii, obiectivelor si tintelor specifice, cerintelor legale si de alta natura, permitand abordarea oricarui impact de mediu.
Procedurile necesare pot fi identificate prin trecerea in revista a aspectelor semnificative, a obiectivelor si tintelor, a cerintelor legale si de alta natura si a politicii de mediu. Ulterior trebuie sa se decida asupra modalitatii de documentare pentru a se asigura ca nu apar devieri fata de planurile stabilite.

In ceea ce priveste contractorii, organizatia trebuie sa puna bazele unor proceduri legate de aspectele semnificative, cerintele legale si de alta natura a produselor si serviciilor utilizate, comunicand elementele relevante ale acestor proceduri furnizorilor si contractorilor.

Pregatirea si raspunsul in caz de urgenta (4.4.7)

In mod obisnuit acest demers se realizeaza pe baza planurilor de raspuns in caz de urgenta, insa este necesar, de asemenea, implementarea unui proces pentru identificarea amenintarilor potentiale, in plus fata de planificarea si diminuarea lor.

Incidentele de acest tip includ acele tipuri care nu pot fi reglementate, dar pot cauza un impact semnificativ, dupa cum a fost definit acesta de catre organizatie.

Ca parte a imbunatatirii continue, este necesar ca organizatia nu doar sa raspunda la situatiile de urgenta dar sa si revizuie procedurile de urgenta si sa faca imbunatatiri pe masura ce acestea sunt necesare. Aceste actiuni pot implica testarea periodica a procedurilor de urgenta, daca este posibil.

Monitorizarea si masurarea (4.5.1)

In vederea gestionarii corecte a unui sistem trebuie sa se faca masuratori cu privire la performanta acestuia si sa se ofere informatii pentru luarea de actiuni corespunzatoare. Sunt necesare proceduri de descriere a modalitatii in care organizatia va monitoriza si masura parametrii esentiali ai operatiilor.

Acesti parametri reflecta operatiile care pot avea un impact semnificativ, pentru a monitoriza performanta gradului de indeplinire a obiectivelor si tintelor si pentru monitorizarea conformitatii fata de cerintele legale sau de alta natura cat si fata de alte cerinte ale sistemului de management al mediului.

Echipamentele pentru masuratorile de mediu, cum ar fi termometrele, pH-metrele si aparatele de masurare a presiunii trebuie sa fie calibrate in conformitate cu procedurile prestabilite; este necesara tinerea de inregistrari cu privire la aceste actiuni.

Evaluarea conformitatii (4.5.2)

In prima parte a acestei sectiuni (4.5.2.1) se precizeaza cerinta ca organizatia sa detina o procedura cu privire la evaluarea periodica a conformitatii fata de cerintele legale definite in cadrul sectiunii 4.3.2. Organizatia trebuie sa tina inregistrari cu privire la aceste evaluari periodice.

In cadrul sectiunii 4.5.2.2 se precizeaza necesitatea unei evaluari pentru conformitate fata de alte cerinte. Acestea sunt descrise in sectiunea 4.3.2 iar procedura poate fi la fel sau chiar o parte a celei descrise in cadrul sectiunii 4.5.2.1.

Nonconformitati, actiuni corective si preventive (4.5.3)

In acesta sectiune se precizeaza cerinta legata de procedurile de actiune in cazul nonconformitatilor identificate in cadrul sistemului, incluzand actiunile corective si preventive.

O nonconformitate reprezinta o situatie prezenta necorespunzatoare fata de conditiile planificate. Ca exemple de nonconformitati sistemice puetm mentiona o persoana care nu a urmat o procedura prestabilita, o nonconformitate de natura legala sau un incident.

Nonconformitatile pot fi identificate prin intermediul auditurilor, prin monitorizari si masuratori sau prin comunicari. Exista necesitatea de a corecta erorile sistemului prin luarea in considerare a cauzelor esentiale; nu se recomanda simpla diminuare si eliminare a efectelor incidentului, fara aflarea si eliminarea cauzelor.

Este precizata si necesitatea ca actiunile corective sa fie evaluate pentru a se vedea daca pot fi implementate si actiuni preventive ale cauzelor principale.

Procedura trebuie sa asigure ca nonconformitatile nu sunt abordate doar pentru a diminua impactul ecologic; sunt necesare investigatii suplimentare pentru a evalua cauza incidentelor. Totodata trebuie luate actiuni pentru evitarea producerii ulterioare a acelorasi incidente.

In urma unei evaluari cu privire la modalitatea in care apar nonconformitatile vor fi luate actiuni pentru prevenirea reaparitiei acestora. Acestea sunt actiunile preventive.

In cadrul documentului se precizeaza ca actiunile corective sunt corespunzatoare magnitudinii problemei si impactului incidentului, in vederea evitarii supradimensiunarii sau diminuarii efectelor incidentului aparut.

Organizatia trebuie sa inregistreze rezultatele actiunilor corective luate si trebuie sa analizeze eficienta actiunilor intreprinse.

Controlul inregistrarilor (4.5.4)

Inregistrarile au rolul de servi drept mijloc de verificare a modului de operare a sistemului si a gradului de conformitate a organizatiei fata de standard si fata de cerintele propriului sistem de management al mediului.
Aici procedurile sunt necesare pentru gestionarea inregistrarilor, fiind specificata necesitatea ca acestea sa fie identificabile, accesibile, pastrate in siguranta, citete, accesate de persoane autorizate si trasabile.

Auditul intern (4.5.5)

Standardul ISO 14001 solicita derularea de audituri interne. Acesta procedura poate include metodologii, termene de desfasurare, liste si formulare de control si procese utilizate in cadrul derularii de audituri.

Obiectivul acestui tip de audit este de a identifica daca sistemul se conformeaza cerintelor ISO 14001 si ale propriului sistem organizational de management al mediului. Totodata prin intermediul auditului se verifica daca sistemul de management al mediului a fost implementat si gestionat corespunzator.

Procedura pentru auditul intern trebuie sa abordeze aspecte precum responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si derularea auditurilor, raportarea rezultatelor si identificarea inregistrarilor care vor fi generate (si gestionate in conformitate cu precizarile din sectiunea 4.5.4).

De asemenea, procedura include aspecte precum delimitarea ariei de acoperire a auditului, frecventa de desfasurare si modul specific in care acesta se deruleaza.
Auditorii trebuie sa fie selectati asfel incat sa asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.

Revizuirea managementului (4.6)

Acesta cerinta presupune ca in mod periodic managementul de varf al organizatiei sa analizeze si sa revizuiasca sistemul de management al mediului pentru a se asigura ca acesta opereaza asa cum a fost planificat, ca este potrivit, adecvat si eficient.

Organizatia trebuie sa se asigure ca in cadrul procesului de analiza si revizuire sunt discutate rezultatele auditurilor interne, comunicarile externe, performanta de mediu, stadiul de atingere a obiectivelor si tintelor prestabilite, statusul actiunilor preventive si corective, respectarea actiunilor convenite in urma revizuirilor anterioare de management, modificarea conditiilor si situatiilor precum si recomandarile pentru realizarea de imbunatatiri.

Rezultatele si inregistrarile revizuirii de management includ inregistrari de sedinta, minute si actiuni operative convenite.

› Cerintele ISO 14001 – prezentare rezumativa