Home > Articole ISO > Implicarea consumatorilor in standardizare

Asistenta tehnica ISO – Implicarea consumatorilor in standardizare (TA 4)

Obiective
• De a imbunatati reprezentarea si implicarea grupului de parti interesate formate din consumatori in dezvoltarea standardelor ISO la nivel national, regional si international
• De a crea conexiuni intre organizatiile consumatorilor si organismele nationale de standardizare
• De a crea un grup de instructori pe probleme ale consumatorilor la nivel national, regional si international

Metode de punere in aplicare
• Ateliere nationale si regionale ISO
• Cursuri de formare de instructori (ToT)

Grupuri vizate
• In ceea ce priveste activitatile de constientizare, tinta sunt persoanele facand parte din comunitatea de standardizare ISO, asociatiile consumatorilor si organizatiile care creeaza politici cu privire la protectia consumatorului
• In ceea ce priveste ToT, telul este de a instrui reprezentanti ai asociatiilor consumatorilor si ai organismelor de standardizare iso pentru a deveni instructori in participarea consumatorilor la standardizare, acoperind teoria si practicile de implicare activa de concepere, punere in practica si evaluare a formarii si de abilitati asociate, ca si problemele reale referitoare la participarea consumatorilor (inclusiv studii de caz)

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare, in special consumatorii si grupurile de consumatori; industria; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile
• Creatorii de politici guvernamentale, de exemplu, din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, afacerilor internationale, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare
(sursa: Catalogul de asistenta tehnica ISO si de programe de formare pentru membrii ISO)

› Implicarea consumatorilor in standardizare