Home > Articole ISO > ISO 9001 – Revizuirea managementului calitatii

Asa cum orice organizatie indeplineste un set anual de proceduri legate de revizuirea activitatilor de finantare, planificare, previziune si bugetare, o abordare similara este specificta si in standardul ISO 9001:2008 pentru managementul calitatii.

In cadrul standardului ISO 9001, acest proces este cunoscut sub termenul de revizuire a managementului. In mod obisnuit, aceste revizuiri se desfasoara sub forma unor evenimente programate regulat in cadrul organizatiei, in cadrul carora conducerea de varf a companiei ajunge la un acord referitor la revizuirea parametrilor de performanta ale sistemului de management al calitatii fata de obiectivele si tintele propuse, precum si fata de alte criterii specificate in standardul ISO 9001.

Asa cum se mentioneaza in cadrul standardului ISO 9001, obiectivul revizuirii managementului consta in reevaluarea sistemului de magement al calitatii pentru asigurarea eficacitatii, adecvarii si concordantei continue a acestuia.

Aceasta activitate ar trebui sa includa o evaluare a performantei sistemului bazata pe datele existente (revizuirea datelor de intrare) si trebuie, de asemenea, sa abordeze orice decizie si actiune necesara pentru a imbunatati programul si procesele specifice (revizuirea datelor de iesire).

Mai departe vom prezenta o detaliere a sferei notiunilor de adecvare, concordanta si eficacitate.

  • Adecvare – capacitatea de a satisface o cerinta sau de indeplinire a unei nevoi.

Un sistem de management al calitatii trebuie sa fie capabil sa indeplineasca cerintele specificate, incluzand acelea adoptate de organizatie si de consumatori, precum si orice alte standarde si reglementari aplicabile.

  • Concordanta – calitatea de a avea anumite proprietati potrivite pentru obiectivele specifice.

Un sistem de management trebuie sa fie capabil sa mentina nivelurile curente de performanta ale organizatiei utilizand o cantitate acceptabila din resursele finite ale organizatiei.

  • Eficacitate – capacitatea de a indeplini un obiectiv; obtinerea unui rezultat asteptat sau intentionat

Un sistem de management al calitatii trebuie sa permita organizatiei sa-si indeplineasca propriile obiective, ale consumatorilor si ale tuturor partilor interesate

Ca o cerinta minima, aceste revizuiri trebuie sa se desfasoare anual, desi pot fi realizate mai frecvent, trimestrial sau chiar lunar. Se recomanda organizatiilor cu sisteme de managment al calitatii implementate recent sa desfasoare aceste activitati de revizuire mai des, cel putin pentru primele 18-24 de luni de functionare.

Inregistrarile acestor revizuiri trebuie sa fie gestionate in concordanta cu procedurile de control ale documentelor inregistrate. Aceste inregistrari trebuie sa includa cel putin urmatoarele aspecte:

• data revizuirii
• participantii la activitatea de revizuire
• criteriile dupa care este comensurat sistemul
• puncte forte si slabiciuni ale sistemului
• deciziile si actiunile stabilite a se lua in urma revizuirii

Pentru a ajuta organizatiile care nu au experienta legata de acesta activitate, detaliem mai jos un model de revizuire a managementului. Subiectele propuse trebuie considerate a fi minimale si obligatorii a fi atinse, iar daca este necesar lista propusa poate fi modificata si dezvoltata pentru a aborda orice alte aspecte si probleme pe care o organizatie le poate avea.

Model de revizuire a managementului

1. Evaluarea performantei sistemului de management al calitatii

1.1 Sistemul de management
1.2 Politica sistemului de management al calitatii
1.3 Obiectivele si tintele sistemului de management al calitatii

2. Revizuirea datelor de intrare

2.1 Rezultatele auditurilor
2.2 informatii externe, inclusiv plangeri, reclamatii, petitii
2.3 Performanta proceselor/Conformitatea produselor
2.4 Nivelul actiunilor preventive si corective
2.5 Reexaminarea actiunilor luate in urma revizuirilor de management anterioare
2.6 Statusul personalului
2.7 Modificarile care pot afecta sistemul de mnagement
2.8 Recomandari pentru imbunatatiri

3. Revizuirea datelor de iesire

3.1 Oportunitati pentru imbunatatirea sistemului de mnagement
3.2 Resursele necesare
3.3 Obiectivele sistemului de management al calitatii pentru anul fiscal curent

› ISO 9001 – Revizuirea managementului calitatii