• Asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute;

• Raporteaza Asociatului Unic despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire.

• Asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului.

• Reprezinta organizatia in relatia cu parti externe in chestiuni legate de sistemul de management al calitatii.

• Elaboreaza, in colaborare cu coordonatorii de compartimente implicate, documentele sistemului de management al calitatii (MC, PS, PO, IL), coordoneaza actualizarea acestora.

• Coordoneaza activitatea de intocmire, inregistrare si difuzare a rapoartelor de neconformitate.

• Coordoneaza activitatea de verificare a efectuarii si eficacitatii actiunilor corective stabilite in rapoartele de neconformitate.

• Reprezentantul managementului cu calitatea verifica documentele auditurilor interne.

• Coordoneaza si urmareste efectuarea auditurilor interne.

• Gestioneaza documentele auditurilor de calitate.

• Intocmeste programele anuale de instruire pe teme de calitate.

• Asigura instruirea pe teme de managementul calitatii a personalului organizatiei.

• Organizeaza periodic sedinte de analiza a sistemului de management al calitatii cu managementul de varf al organizatiei, propune actiunile corective/preventive/de imbunatatire necesare.

• Reprezentantul managementului cu calitatea intocmeste procesul verbal de analiza a managementului.

• Inregistreaza si difuzeaza rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului de management al calitatii.

› Reprezentantul managementului cu calitatea