Organizarea manualului calitatii

Manualul calitatii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2001 (Sisteme de management al calitatii – Cerinte)

Acesta cuprinde urmatoarele capitole:
1. Generalitati
2. Descrierea organizatiei
3. Definitii si abrevieri
4. Sistem de management al calitatii
5. Responsabilitatea managementului
6. Managementul resurselor
7. Realizarea produsului/serviciului
8. Masurare, analiza si imbunatatire
9. Anexe

Elaborare, aprobare si administrare a Manualului Calitatii

Manualul Managementului Calitatii (MC) reprezinta documentul de baza pentru aplicarea sistemului de management al calitatii. MC descrie metodele aplicate in cadrul SC SOCIETATE SRL pentru elaborarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii.

Manualul calitatii descrie politica si obiectivele in domeniul calitatii ale SC SOCIETATE SRL.
MC descrie in linii generale organizarea SC SOCIETATE SRL cu responsabilitatile, autoritatile si interdependentele personalului care initiaza, efectueaza, verifica si aproba activitati ce influenteaza calitatea.
MC face referire la proceduri documentate ale sistemului de management al calitatii.
Manualul calitatii (MC) este utilizat de managementul de varf al organizatiei, potentiali clienti, furnizori, organisme de certificare, alte parti interesate.

Manualul Managementului Calitatii este elaborat de catre Reprezentantul Managementul Calitatii in colaborare cu coordonatorii compartimentelor organizatiei, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 9000:2001, ISO 10013:2002. Reprezentantul Managementul Calitatii are sarcina difuzarii si mentinerii sub control a manualului managementului calitatii.

Exemplarul original al MC este detinut de Reprezentantul Managementul Calitatii care mai detine si o copie de lucru pe suport informatic pentru efectuarea actualizarilor. MC este verificat si aprobat de Asociatul Unicl al SC SOCIETATE SRL, care semneaza “Pagina de aprobare” (prima pagina). Codificarea manualului managementului calitatii se face astfel:

MC-x unde: MC – reprezinta abrevierea manualului managementului calitatii;x – numarul editiei.
Prevederile manualului managementului calitatii se aplica in toate compartimentele din SC SOCIETATE SRL, atat in relatii contractuale, cat si in relatii necontractuale in domeniile de activitate mentionate.
Prevederile manualului managementului calitatii, a procedurilor generale si de sistem, cat si a instructiunilor de lucru asociate prezentate in acest manual sunt obligatorii de a fi aplicate de catre toti angajatii organizatiei de la data aprobarii acestora.

Actualizare MANUALUL CALITATII

Actualizarea manualului calitatii se face ori de cate ori necesitatile impun acest lucru si anume:

• schimbari organizatorice sau de alta natura in cadrul organizatiei;
• aspecte neconcordante ale documentelor, identificate in urma analizelor efectuate;
• imbunatatiri aduse sistemului de management al calitatii, rezultate in urma auditurilor interne sau rezultate din supravegherea functionarii organizatiei;
• interventii in text necesare pentru efectuarea unor corectii si/ sau precizari de forma de exprimare;
• modificari de standarde, legislatie, reglementari aplicabile etc.

Actualizarile MC sunt descrise in „Lista de control a reviziilor”, lista care este completata de Reprezentantul Managementului Calitatii si aprobata de Asociatul Unic al organizatiei.

Reeditare Manualul Calitatii

Reeditarea MC se face prin trecerea la o noua editie a acestuia, iar evidentierea editiei si a actualizarii se face in antetul fiecarei pagini.
O noua editie se realizeaza in cazul unor modificari importante ale MC, sau dupa maximum 3 revizii si este decisa de catre Asociatul Unic al organizatiei.

Difuzare Manualul Calitatii

Difuzarea Manualului calitatii se face de catre Reprezentantul Managementului Calitatii. Originalul se pastreaza la acesta.
Exemplarele perimate sunt retrase, apoi distruse prin rupere, exceptie facand exemplarul original care se pastreaza la Reprezentantul Managementului Calitatii.
Fiecare exemplar este numerotat, semnat si stampilat pe prima pagina.
In cadrul SC SOCIETATE SRL se distribuie numai copii controlate.

Exemplarele difuzate sunt proprietatea SC SOCIETATE SRL si nu pot fi transmise unei terte parti in alt scop decat cel pentru care sunt destinate, fara aprobarea Asociatului Unic al organizatiei.
Copiile difuzate in afara organizatiei sunt inregistrate tot in lista de difuzare, dar sunt inscriptionate cu “copie necontrolata” (cu exceptia copiilor difuzate organismului de certificare).

› Organizare, elaborare, aprobare, actualizare, difuzare